Στα 2,5 χλμ δεν θα γίνουν Απονομές , όλοι οι τερματίσαντες θα πάρουν Δίπλωμα και μετάλλιο. Βραβείο για τον αγώνα θα πάρει η Μεγαλύτερη Συμμετοχή (π.χ. Σχολείου ή Εταιρίας)!