Γενική αναφορά στο κλίμα της Καλλιθέας

Τα κύρια χαρακτηριστικά του μεσογειακού κλίματος της Καλλιθέας είναι το ζεστό και ξηρό καλοκαίρι από τα μέσα του Μαΐου ως τα μέσα του Σεπτεμβρίου, ο βροχερός αλλά ήπιος χειμώνας από τα μέσα του Νοεμβρίου ως τα μέσα του Μαρτίου και οι δύο ενδιάμεσες μεταβατικές εποχές οι οποίες εμφανίζονται, το Φθινόπωρο κατά το μήνα Οκτώβριο και η Άνοιξη κατά το μήνα Απρίλιο.

Η μέση ημερήσια θερμοκρασία για το μήνα Απρίλιο κυμαίνεται στους 16,3 oC. Η μέση ελάχιστη ημερήσια θερμοκρασία στους 9,6 oC.

Οι γενικοί άνεμοι είναι κυρίως ελαφροί. Οι πολύ ισχυροί άνεμοι στην Καλλιθέα είναι σπάνιοι το μήνα Απρίλιο.

Ο καθαρός ουρανός και η χαμηλή μέση τιμή της βροχόπτωσης για το μήνα Απρίλιο είναι ακόμη ένα βασικό χαρακτηριστικό του καιρού της Καλλιθέας.