Ημερομηνία Αγώνα: Κυριακή 6 Απριλίου 2025


Αποτελέσματα και πιστοποιητικά επίδοσης: 10Km, 5Km

ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΔΡΟΜΕΩΝ