Ημερομηνία Αγώνα: Κυριακή 7 Απριλίου 2024


Αποτελέσματα και πιστοποιητικά επίδοσης: 10Km, 5Km

Φωτογραφίες δρομέων