Συνδιοργάνωση/Co-Organiser:

 

 

Υπό την Αιγίδα/Under the Aegis: 

        

 

Μέγας Χορηγός/Mega Sponsor

 

 

Επίσημοι Χορηγοί/Official Sponsors

 

 

Επίσημοι Υποστηρικτές/Official Supporters

 

    

 

Υποστηρικτικές ομάδες/Supporting teams

 

 

Χορηγοί Επικοινωνίας/Media Sponsors


    Running Magazine