Για να εκτυπώσετε το πιστοποιητικό σας, εντοπίστε το πιστοποιητικό σας σας και στη συνέχεια πατήστε στο εικονίδιο του εκτυπωτή που εμφανίζεται πάνω από τον αριθμό συμμετοχής σας. Στις ρυθμίσεις εκτύπωσης (ή μέσα από τη διαμόρφωση σελίδας) του περιηγητή σας επιλέξτε ελαχιστοποίηση των περιθωρίων καθώς και να μην εμφανίζεται η κεφαλίδα και το υποσέλιδο.

In order to print your certificate you must first search and find it and then press the printer button appearing upper your bib number. In the print properties (or through the page setup settings) of your browser please select minimization of the margins and hide the header and the footer of the page.


Παρακαλώ εισάγετε το επώνυμό σας με λατινικούς χαρακτήρες/Please insert your surname

 

Print
Αριθμός/Bib: 5060 Αγώνας/Race: 5KmAdv
Όνομα/Name: Akis Bersis
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:31:32 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:29:59
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 456

Print
Αριθμός/Bib: 5105 Αγώνας/Race: 5KmBas
Όνομα/Name: Georgios Damoulakis
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:18:55 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:18:53
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 9

Print
Αριθμός/Bib: 5250 Αγώνας/Race: 5KmBasGroup
Όνομα/Name: A A
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:26:27 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:25:37
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 188

Print
Αριθμός/Bib: 5465 Αγώνας/Race: 5KmBas
Όνομα/Name: Mpalaskas Achilleas
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:42:13 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:40:23
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 747

Print
Αριθμός/Bib: 5001 Αγώνας/Race: 5KmBas
Όνομα/Name: IOANNA ADAM
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:26:32 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:26:21
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 194

Print
Αριθμός/Bib: 5004 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: PETROS ADAMOPOULOS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:25:16 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:24:58
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 120

Print
Αριθμός/Bib: 5003 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: CHARALAMPOS ADAMOPOULOS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:52:50 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:51:45
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 904

Print
Αριθμός/Bib: 5005 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: KOSTAS ADAMOPOULOS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:27:42 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:27:11
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 216

Print
Αριθμός/Bib: 6100 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: KONSTANTINOS ADAMOPOULOS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:30:12 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:28:41
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 343

Print
Αριθμός/Bib: 5003 Αγώνας/Race: 5KmBas
Όνομα/Name: Konstantinos ADAMOPOULOS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:29:56 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:28:11
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 369Σελίδα 1 από 266 Αποτελέσματα 1 - 10 από 2657