Για να εκτυπώσετε το πιστοποιητικό σας, εντοπίστε το πιστοποιητικό σας σας και στη συνέχεια πατήστε στο εικονίδιο του εκτυπωτή που εμφανίζεται πάνω από τον αριθμό συμμετοχής σας. Στις ρυθμίσεις εκτύπωσης (ή μέσα από τη διαμόρφωση σελίδας) του περιηγητή σας επιλέξτε ελαχιστοποίηση των περιθωρίων καθώς και να μην εμφανίζεται η κεφαλίδα και το υποσέλιδο.

In order to print your certificate you must first search and find it and then press the printer button appearing upper your bib number. In the print properties (or through the page setup settings) of your browser please select minimization of the margins and hide the header and the footer of the page.


Παρακαλώ εισάγετε το επώνυμό σας με λατινικούς χαρακτήρες/Please insert your surname

 

Print
Αριθμός/Bib: 5768 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: GEORGIOS ARVANITIS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:22:31 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:22:26
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 55

Print
Αριθμός/Bib: 1284 Αγώνας/Race: 10Km
Όνομα/Name: SHARIF ASHORI
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:50:00 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:49:20
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 191

Print
Αριθμός/Bib: 1958 Αγώνας/Race: 10Km
Όνομα/Name: MARIA ASLANIDI
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:58:25 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:57:48
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 437

Print
Αριθμός/Bib: 5180 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: MILTIADIS ASLANIDIS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:26:35 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:25:51
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 148

Print
Αριθμός/Bib: 5101 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: ANNA ASSATOF
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:26:48 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:26:25
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 158

Print
Αριθμός/Bib: 1968 Αγώνας/Race: 10Km
Όνομα/Name: MARILENA ATHANASIADI
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:57:22 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:57:12
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 406

Print
Αριθμός/Bib: 1983 Αγώνας/Race: 10Km
Όνομα/Name: LAZAROS ATHANASIADIS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:53:11 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:52:59
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 286

Print
Αριθμός/Bib: 1622 Αγώνας/Race: 10Km
Όνομα/Name: EKATERINI-LOUISA ATHANASIOU
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 1:03:31 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 1:01:57
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 542

Print
Αριθμός/Bib: 5624 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: LEONIDAS ATHANASIOU
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:34:16 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:33:02
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 421

Print
Αριθμός/Bib: 5490 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: PARASKEUAS ATHANASOPOULOS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:26:58 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:25:25
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 166Σελίδα 8 από 130 Αποτελέσματα 71 - 80 από 1293