Για να εκτυπώσετε το πιστοποιητικό σας, εντοπίστε το πιστοποιητικό σας σας και στη συνέχεια πατήστε στο εικονίδιο του εκτυπωτή που εμφανίζεται πάνω από τον αριθμό συμμετοχής σας. Στις ρυθμίσεις εκτύπωσης (ή μέσα από τη διαμόρφωση σελίδας) του περιηγητή σας επιλέξτε ελαχιστοποίηση των περιθωρίων καθώς και να μην εμφανίζεται η κεφαλίδα και το υποσέλιδο.

In order to print your certificate you must first search and find it and then press the printer button appearing upper your bib number. In the print properties (or through the page setup settings) of your browser please select minimization of the margins and hide the header and the footer of the page.


Παρακαλώ εισάγετε το επώνυμό σας με λατινικούς χαρακτήρες/Please insert your surname

 

Print
Αριθμός/Bib: 5527 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: ELEFTHERIOS ALEXANDROPOULOS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:26:51 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:26:12
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 159

Print
Αριθμός/Bib: 5798 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: MICHALIS ALEXIOU
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:28:19 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:28:19
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 224

Print
Αριθμός/Bib: 1087 Αγώνας/Race: 10Km
Όνομα/Name: PANAGIOTIS ALEXOPOULOS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:53:34 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:53:07
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 296

Print
Αριθμός/Bib: 1430 Αγώνας/Race: 10Km
Όνομα/Name: NIKOLAOS ALEXOPOULOS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:54:26 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:53:28
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 329

Print
Αριθμός/Bib: 1261 Αγώνας/Race: 10Km
Όνομα/Name: IOANNIS ALIFERIS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:47:50 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:47:01
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 136

Print
Αριθμός/Bib: 5034 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: KYRIAKOS ALOURDAS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:20:04 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:19:58
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 27

Print
Αριθμός/Bib: 1710 Αγώνας/Race: 10Km
Όνομα/Name: ORESTIS ALPOS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:52:53 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:52:15
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 275

Print
Αριθμός/Bib: 5305 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: KOSTIS ALVANOS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:28:02 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:26:53
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 203

Print
Αριθμός/Bib: 5474 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: AGGELIKI AMERIKANOU
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:37:09 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:35:51
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 515

Print
Αριθμός/Bib: 5806 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: EVAGGELOS ANAGNOSTOPOULOS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:30:07 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:28:30
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 273Σελίδα 3 από 130 Αποτελέσματα 21 - 30 από 1293