Για να εκτυπώσετε το πιστοποιητικό σας, εντοπίστε το πιστοποιητικό σας σας και στη συνέχεια πατήστε στο εικονίδιο του εκτυπωτή που εμφανίζεται πάνω από τον αριθμό συμμετοχής σας. Στις ρυθμίσεις εκτύπωσης (ή μέσα από τη διαμόρφωση σελίδας) του περιηγητή σας επιλέξτε ελαχιστοποίηση των περιθωρίων καθώς και να μην εμφανίζεται η κεφαλίδα και το υποσέλιδο.

In order to print your certificate you must first search and find it and then press the printer button appearing upper your bib number. In the print properties (or through the page setup settings) of your browser please select minimization of the margins and hide the header and the footer of the page.


Παρακαλώ εισάγετε το επώνυμό σας με λατινικούς χαρακτήρες/Please insert your surname

 

Print
Αριθμός/Bib: 50129 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: CHARIKLEIA PROSKEFALA
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:40:29 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:39:10
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 268

Print
Αριθμός/Bib: 1392 Αγώνας/Race: 10Km
Όνομα/Name: NIKOLAOS ADAMOS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:46:23 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:45:42
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 88

Print
Αριθμός/Bib: 50077 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: Vasilis Afouxenidis-Papadopoulos
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:36:16 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:35:54
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 212

Print
Αριθμός/Bib: 50078 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: Aggelos Afouxenidis-Papadopoulos
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:35:14 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:34:52
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 190

Print
Αριθμός/Bib: 1395 Αγώνας/Race: 10Km
Όνομα/Name: Vincent Agati
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:52:01 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:51:40
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 193

Print
Αριθμός/Bib: 1232 Αγώνας/Race: 10Km
Όνομα/Name: ALEXANDROS AGORTSAS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:40:07 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:40:04
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 17

Print
Αριθμός/Bib: 1498 Αγώνας/Race: 10Km
Όνομα/Name: STEFANOS AIGINITIS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 1:05:15 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 1:04:43
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 400

Print
Αριθμός/Bib: 1034 Αγώνας/Race: 10Km
Όνομα/Name: IOANNIS AKRITIDIS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 1:07:32 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 1:07:06
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 414

Print
Αριθμός/Bib: 1230 Αγώνας/Race: 10Km
Όνομα/Name: CHARALAMPOS ALEVIZOS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 1:19:08 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 1:17:50
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 441

Print
Αριθμός/Bib: 50178 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: KONSTANTINA ALEVIZOU
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:42:45 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:41:26
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 283Σελίδα 1 από 75 Αποτελέσματα 1 - 10 από 741